16.8.2017, ngày GDKHQ bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1)

11/08/2017 | 会社のニュース
Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEE của CTCP Thiết bị Điện Cẩm Phả như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 5.092.910
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng
          - Phương án làm tròn : Do tỷ lệ thực hiện là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh. Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho:
          - Phương án làm tròn : * Các cổ đông hiện hữu (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty) quan tâm và gửi đơn đăng ký mua cổ phiếu tới Công ty trong thời gian quy định, thời gian sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định và thông báo trên website công ty. Giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội cổ đông thông qua.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: * Trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết số cổ phiếu còn dư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục lựa chọn, phân phối cho một hoặc nhiều đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty). Giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội cổ đông thông qua.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kế từ ngày kết thúc đợt phát hành. Hạn chế này không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua: 
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
               + Số tài khoản: 0141000828394
          - Loại cổ phiếu đặt mua: loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 
               + Thời gian bắt đầu: 25/08/2017
               + Thời gian kết thúc: 12/09/2017
          - Thời gian đăng ký đặt mua: 
               + Thời gian bắt đầu: 25/08/2017
               + Thời gian kết thúc: 15/09/2017
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả – Số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 1 lần

Source: HNX

Older articles

30.5.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp)

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt. Thông báo ngày đăng ký cuối...

Thiết bị điện Cẩm Phả chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

Nếu phát hành thành công, Thiết bị điện Cẩm Phả sẽ thu về hơn 50 tỷ đồng sau đợt...

Thiết bị điện Cẩm Phả chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

Nếu phát hành thành công, Thiết bị điện Cẩm Phả sẽ thu về hơn 50 tỷ đồng sau đợt...

Thiết bị điện Cẩm Phả chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

Nếu phát hành thành công, Thiết bị điện Cẩm Phả sẽ thu về hơn 50 tỷ đồng sau đợt...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây